ปุ๋ยอินทรีย์

ปุุ๋ยอินทรีย์ สูตร 6-3-3

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลค้างคาว


1. ให้สารอาหารครบ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรองและธาตุเสริม
2. แตกยอดอ่อนได้เร็ว ใส่เพียงปริมาณเล็กน้อย
3. ปลอดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้นานถึง 30 วัน
4.ไม้ดอกจะให้ดอกดก สีสวย ดอกใหญ่
5.ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่จับตัวแข็งกระด้าง
6.เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ช่วยปรับสภาพดินเสีย จากการตกค้างของสารเคมี
8.ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน ให้เหมาะกับพืช
9.เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม ระบบรากแข็งแรง
10.ช่วยป้ิองกันโรคราคเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
11.เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
12.มีสารไล่แมลงจากธรรมชาติ
13.ลดปริมาณหอยเชอรี่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

อัตราและวิธีการใช้

ชนิดพืช : นาข้าว
ระยะที่ใช้ : ระยะแรก 15 – 30 วัน อัตราการใช้ : 40 – 80 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : หว่านทั่วแปลง
ระยะที่ใช้ : ระยะแรก 50 – 60 วัน อัตราการใช้ : 40 – 80 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : หว่านทั่วแปลง


ชนิดพืช : ข้าวโพด
ระยะที่ใช้ : ระยะพร้อมปลูก อัตราการใช้ : 50 – 100 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : โรยรองก้นหลุมพร้อมปลูก
ระยะที่ใช้ : ระยะแรก 20 – 25 วัน อัตราการใช้ : 30 – 40 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : โรยตามแนวข้าวโพด


ชนิดพืช : ส้ม มะนาว มะม่วง เงาะ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น ปาล์ม

ระยะที่ใช้ : มีผลแล้ว อัตราการใช้ : 3 – 5 กก.ต่อต้น /ครั้ง วิธีการใช้ : หว่านรอบทรงพุ่ม
ระยะที่ใช้ : ยังไม่มีผล อัตราการใช้ : 2 – 3 กก.ต่อต้น /ครั้ง วิธีการใช้ : หว่านรอบทรงพุ่มชนิดพืช : ยางพารา
ระยะที่ใช้ : กรีดแล้วต้น , ปลายฝน อัตราการใช้ : 1 – 2 กก.ต่อต้น /ครั้ง วิธีการใช้ : โรยขนานแถว
ระยะที่ใช้ : ยางเล็ก ต้น, ปลายฝน อัตราการใช้ : 0.5 กก.ต่อต้น /ครั้ง วิธีการใช้ : โรยขนานแถว


ชนิดพืช : อ้อย มัน สับปะรด
ระยะที่ใช้ : ใช้รองพื้นก่อนปลูก อัตราการใช้ : 50 – 100 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : โรยในร่องแล้วกลบ
ระยะที่ใช้ : พืชอายุ 1 – 2 เดือน อัตราการใช้ : 50 – 100 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : โรยข้างแถว


ชนิดพืช : พริก หอม กระเทียม แตง ถั่ว สตอเบอรี่
ระยะที่ใช้ : ใช้รองพื้นระยะให้ผล อัตราการใช้ : 50 – 100 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : หว่านทั่วแปลง


ชนิดพืช : ผักทุกชนิด ยาสูบ
ระยะที่ใช้ : ใช้รองพื้น อัตราการใช้ : 50 – 100 กก.ต่อไร่ วิธีการใช้ : หว่านทั่วแปลง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว 1,500 กก.ต่อไร่
* หลังจากเมื่อข้าวอายุ 25 – 30 วัน ( หว่านปุ๋ยรอบแรก ) หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 – 3 – 3 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้น ขยายกอ ทำให้ต้นแข็ง ใบตั้ง ต้านทานโรคแมลง และเมื่ออายุข้าวประมาณ 35 – 40


* เมื่ออายุข้าวได้ 60 – 65 วัน ( หว่านปุ๋ยรอบสอง ) หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 – 3 – 3 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ ในช่วงข้าวตั้งท้องอ่อนๆควรใช้


* ในช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย( หว่านรับรวง( หว่านปุ๋ยรอบสาม )) หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 – 3 – 3 อัตรา 20 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้น สะสมอาหารสร้างรวง

สรุปการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชในนาข้าว

หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 – 3 – 3 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ช่วงข้าวอายุ 25 – 30 วัน อัตรา 40 กก.ต่อไร่
ครั้งที่ 2 ช่วงข้าวอายุ 60 – 65 วัน อัตรา 40 กก.ต่อไร่
ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย อัตรา 20 กก.ต่อไร่

สรุปผลจากการใช้ในนาข้าว

1 ราก ทำให้รากยาว ขาวอวบ พืชหาอาหารได้ดีกว่า ทำให้เจริญเติบดตได้ดี
2 แตกกอดี ช่วยเพิ่มการแตกกอ เพิ่มจำนวนต้น รวงที่มากขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3 เขียว ข้าวเขียวทนเขียวนานกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวเริ่มเขียวพร้อมกัน เขียวเสมอกัน
4 ต้นเขียวใบตั้ง ลำต้นแข็งแรง ข้าวไม่ล้ม ช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดี ช่วยลดค่ายาฆ่าแมลงลงได้
5 ข้าวรวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดข้าวแกร่ง ไม่ลีบ น้ำหนักดี ข้าวสุกแก่พร้อมกัน ไม่โดนตัดราคา
6 ขั้วเหนียว ข้าวไม่หลุดร่วงง่าย ลดการสูญเสียผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
7 ข้าวสุกก่อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน ช่วยลดต้นทุนค่าสูบน้ำเข้านา
8 ช่วยปราบหอยเชอรี่ได้ ช่วยลดต้นทุนค่ายาปราบหอย
9 ดินเป็นหล่ม สภาพดินดี มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ปุ๋ยมูลค้างคาวสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีกว่าและนานกว่าปุ๋ยเคมี ทำให้ธาตุอาหารในดินมีมาก สังเกตจากใบธงเขียวยันวันเกี่ยว ช่วยปรับโครงสร้างดิน ฟื้นฟูสภาพดิน ทำให้ดินดีขึ้น

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ลูก

ราคาสมาชิก : 475 บาทราคาทั่วไป   : 550 บาท

การเปิดระบบสมาชิก

   การเปิดระบบสมาชิก จะทำให้ทุกท่านสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงและยังสามารถมีรายได้จากการ ซื้อ-ขาย หรือแนะนำสินค้าอีกด้วย
(สินค้าทุกชิ้นมีคะแนนสะสม เพื่อปันผลคืนให้กับสมาชิก) 

สมัครสมาชิก (ผ่านระบบ อัติโมัติ และจะได้รับเว็บไซต์ ขยายงายฟรี)